Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-09

Affärsutveckling av energitjänsten Wattch (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget:
Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som skapar resultat genom att kombinera konst, design och teknologi. Institutet består av olika forskningsgrupper som vi kallar studior. Varje studio har en unik inriktning där vi genom en blandning av människor från olika discipliner skapar nya former av resultat och nya sätt att arbeta. Exempel på studioinriktningar är: spel, ljud, energi, interaktiv film ungdomskultur och lärande. I Eskilstuna är vår forskningsinriktning energi och hållbar utveckling.

Läs gärna mer på http://www.tii.se/power/

Examensarbetet:
Examensarbetets inriktning är affärsutveckling och ekonomiska kalkyler för att titta på affärsnytta av energitjänsten Wattch. Hur kan alla i kedjan tjäna på en sådan tjänst?

Bakgrund:
Det är ingen nyhet att vi är beroende av energi i dagens samhälle, inte heller är det en nyhet att vi bör spara energi. Genom att öka medvetenheten kring vår energianvändning i hemmet finns det kanske en möjlighet att också minska den. Om man får tydlig feedback på effekten av sin energianvändning kan vanorna kanske ändras. I småhus och lägenheter är el-räkningen den enda signalen som ger någon feedback om vår användning idag. Problemet är att det redan är för sent när räkningen kommer! Det är för långt mellan handling och feedback för att man skall påverkas av elräkningen i tillräckligt stor grad. Energitjänsten ”Wattch” har som mål att ge en snabbare feedback och en ökad medvetenhet, och förhoppningsvis därigenom en minskad el-användning i hushållet. Det är konsumenterna själva som ges kontrollen, möjligheten och incitamenten.

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan Interactiv Institute och studenten/studenterna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.