Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-29

Marknadsundersökning åt Lärmaksi Utbildning AB (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Marknadsundersökning, attitydundersökning, marknadsanalys

Bakgrund
Lärmaksi Utbildning AB är ett ungt företag med lång erfarenhet av utbildning. Vår affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med att ta fram kursprogram för de mål kunden sätter upp, vår specialitet är yrkes- och beteendevetenskapliga utbildningar. Vi har som målsättning att, med utgångspunkt från kundens verksamhet, bli bättre på att koppla samman skilda delar till en väl fungerande helhet. Vi säljer våra utbildningar till offentliga förvaltningar, det privata näringslivet samt till ideella föreningar. Ledorden hos oss är Lär, Motivation, Ansvar, Konkretion, Samverkan och Individualism.

Uppdrag
Vi är intresserade att få reda på attityden i näringslivet i Södermanland och Västmanland gällande utbildning av den egna personalen. Är företag och organisationer intresserade av strategiska utbildningar såsom kommunikation, kundvård mm eller är det processutbildningar som premieras? Vad anser de om kompetensutveckling i ”mjuka” ämnen som ger personlig utveckling? Hur ser behovet ut? Hur tänker företagsledare? Hur ser det ut ett år framöver, hur lägger företag och organisationer upp sin budget gällande utbildningar för sin personal, vilka utbildningar är mest eftersökta och varför är det så? Vi ser gärna att detta blir både en kvalitativ och kvantitativ undersökning av både mindre och större företag och organisationer.

Hemsida: www.larmaksi.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.