Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-26

Nya biopolymera beläggningar som transportskydd för byggnadsmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I byggmaterialindustrin förpackas mycket material i plast för att skydda det mot fukt och nedsmutsning. För organiska byggnadsmaterial såsom trä och pappersbelagda skivor (gipsskivor) kan en uppfuktning medföra att mikroorganismer på materialets yta börja växa. Skyddas inte materialet från fukt under hela vägen från tillverkning via transport till lagring samt under byggskedet finns det risk för tillväxt av mikroorganismer. Även om materialet är inplastat när det kommer till byggplatsen är det ofta svårt att skydda materialet helt under lagringen utomhus då transportfilmen ibland går sönder och efter montage är materialen utsatta för fukt innan byggnaden blir tät.

Beläggningar av naturliga biopolymerer såsom stärkelse och växtproteiner har utvecklats för att appliceras som beläggningar på frukt och grönsaker. Dessa beläggningar sprutas på med enkla metoder direkt efter plockningen. Skyddsbeläggningen på ger en modifierad atmosfär och skyddar mot mikrobiella angrepp, den är så gott som osynlig och smakar och luktar inte. Beläggningen i sig hindrar tillväxt av bakterier och mögel och dessutom kan konserverande medel tillsättas till beläggningen.

I ett samarbete mellan SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik och SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut undersöks om biopolymera beläggningar kan appliceras på byggmaterial för att motverka de skadliga mikrobiella angreppen. I ett examensarbete ges tillfälle att delta i projektet och utveckla de nya beläggningarna, undersöka dess egenskaper och bestämma dess effekt. Examensarbetet beräknas starta under våren 2007.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.