Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-16

Karakterisering av intracellulära proteininteraktioner med NMDA-receptorn

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: N-methyl-D-apartate (NMDA) receptorn förmedlar excitatoriska signaler och uttrycks i centrala nervsystemet hos däggdjur. Det finns tre olika grupper av NMDA receptor-subenheter, NR1, NR2A-D och NR3A-B och en funktionell receptor består av fyra subenheter som är associerade med varandra. I nervcellen sitter NMDA receptorn främst i dendritens synapser, infogad i det postsynaptiska membranet. Precis innanför det postsynaptiska cellmembranet finns en stor ansamling proteiner och de utgör den så kallade postsynaptiska densiteten. Förutom NMDA receptorns intracellulära delar finns där regulatoriska proteiner som kinaser och fosfataser, delar av cellskelettet och olika förankringsproteiner. När NMDA receptorn aktiveras förmedlar den signalen vidare in i cellen med hjälp av joner som strömmar genom kanalen men också genom att interagera med flera av proteinerna i den postsynaptiska densiteten.

Studien: Mycket av vårt arbete kretsar kring subenhet NR3A. Vi har genom en jäst-två-hybrid screen hittat proteiner som binder till NR3A och vill nu vidare karakterisera dessa interaktioner. Det innebär bland annat att ta reda på vilka delar av proteinerna som står för interaktionen och om fosforylering kan påverka bindningen. Exakt vad som ska ingå i exjobbet kan vi diskutera tillsammans, så att det blir ett väl avgränsat projekt.

Metoder: Huvudsakligen biokemiska protein-interaktions-metoder som GST pull-down, plasmid preppar, transfektion av cell-linjer och western blot.

Hemsida: http://www.nvs.ki.se/NDNI/index.htm


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.