Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-21

Undersökning av faktorer som påverkar martensitomvandlingen för metastabila rostfria stål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Hos Outokumpu Stainless AB i Avesta tillverkas rostfria stålsorter i ett brett produktprogram. En grupp stålsorter som rönt ökat intresse och användningsområden är de metastabila stålen som vid kallpressning omvandlas till martensit i deformationszonen. Avancerade beräkningsmetoder används idag för att optimera plåtpressningsoperationen men de fysikaliska grunddata för dessa modeller är i vissa avseenden dåligt utredda framförallt vad gäller påverkansfaktorer för martensitomvandlingen samt inverkan av värmeledningsförmågan i samband med denna.

Mål
Målet för projektet är följande:
1. Kartlägga värmeledningsförmågan i rostfria stål med KIMAB:s HotDisk utrustning.
2. Studera och kartlägga martensitomvandlingen för metastabila stål vid dragprovning.
3. Utveckla en fysikalisk beräkningsmodell som beskriver förloppet vid dragprovningen.

Tillvägagångssätt
Mätning av värmeledningsförmåga
• Mätningar görs först på duplexa stål med varierande γ/-förhållanden.
• Mätningar görs också på rena austenitiska stål (316) som referens.
• Mätningar görs slutligen på metastabila stål (301) som utsatts för varierande grad av deformation och därmed martensitomvandling vilket kartläggs med ferritoskop och ljusoptiskt mikroskop.

Studier av martensitomvandlingen
• Denna del av arbetet görs genom dragprovning av smala band vilka är försedda med ett stort antal termoelement som dataloggas med hög samplingsfrekvens under deformationsförloppet.

FEM-beräkningar
Med ledning av informationen som tagits fram genom laboratoriearbetet inom punkt 1 och 2 utvecklas ett FEM-program som beskriver martensitomvandlingen under dragprovningen.

Deltagande företag
Outokumpu Stainless AB och Avesta Works.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.