Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS

Informationsteknikgruppen på Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) erbjuder ett examensarbete med inriktningen bildförbättring över en bildsekvens.

Bakgrund
Användandet av kameraövervakning ökar snabbt både i privata miljöer och på allmänna platser. Syftet är i första hand att avskräcka från brott, men om brott ändå sker ska de inspelade bilderna ge en uppfattning om händelseförloppet och ge möjlighet till identifiering av objekt och personer. För att identifiera en person eller ett objekt måste det gå att urskilja individuella kännetecken. Tyvärr innehåller kameraövervakningsbilder ofta brus som försvårar detta arbete.

Bildförbättring över en bildsekvens är ett kraftfullt verktyg för att reducera brus i bildsekvenser. Det sker t.ex. genom medelvärdesbildning över de närliggande bilderna. För rörliga objekt krävs det dock att rörelsen skattas innan filtrering mellan bilderna kan göras. Ett första steg är att skatta rörelsen för stela objekt, t.ex. en bils nummerplåt. Att skatta rörelsen för ett formbart objekt är betydligt svårare. En försvårande omständighet i kamera-övervakningsbilder är den låga bildtakten.

Vi har nyligen haft ett ex-jobb inom området med bra resultat som vi gärna vill se en fortsättning på då vi ser en hel del utvecklningsmöjligheter.

Uppgift
Examensarbetet går ut på,
• att undersöka vad som är det senaste inom området
• att implementera en eller flera lämpliga metoder
• att anpassa och utveckla någon metod

Utbildningsprofil
Vi söker en person som är duktig på bildbehandling och programmering i MATLAB och/eller C/C++. Civilingenjörsprogrammet Y, D, MT eller motsvarande är ett önskemål.

Vilka vi är
Infotekgruppen arbetar med IT-relaterad brottslighet med tyngdpunkt på dator-, bild- och ljudrelaterade undersökningar. Undersökningarna kan röra hårdvaran, mjukvaran men framförallt det lagrade materialet. Gruppen utför också fototekniska uppdrag av olika slag.

Bildundersökningar utförs i huvudsak på olika typer av foton, videoband och digitala medier från övervakningssystem och polisspaning. Undersökningarna baseras främst på TV-, videoteknik och bildbehandling. Mer information om SKL finns på www.skl.polisen.se.

Kontaktperson Ansökan
Peter Bergström Sista ansökningsdag: 070105
Informationsteknikgruppen
SKL – Statens kriminaltekniska laboratorium
581 94 Linköping
013 – 241725
peter.bergstr[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.