Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-16

Optimering av torkprocessen för funktionellt förpackningsmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Xylophane AB är ett innovationsföretag som arbetar med utveckling av en förnyelsebar syrgasbarriär för förpackningar. Syrgasbarriärer används vid förpackning av känsliga livsmedel och läkemedel för att förhindra att syre tränger in till produkten och försämrar dess kvalitet och hållbarhet. Idag domineras marknaden för syrgasbarriärer av aluminiumfolie och den syntetiska plasten EVOH. Dessa material försvårar återvinning av förpackningarna. Dessutom når priserna på olja och metaller rekordnivåer och förväntas öka ytterligare i framtiden. Förpackningsindustrin eftersträvar därför förnyelsebara alternativ som dessutom kan konkurrera med dagens syrgasbarriärer vad gäller pris och kvalitet. Xylophane AB:s syrgasbarriär är baserad på biopolymeren xylan och tillsatser, som blandas och löses upp i vatten. Lösningen appliceras på papper, kartong eller plast i en bestrykningsprocess. Vattnet torkas därefter bort och kvar blir ett tunt skikt av materialet. Torkprocessen är ett kritiskt steg för att åstadkomma en funktionell syrgasbarriär.

Examensarbetet
Detta examensarbete inriktar sig på torkprocessen för materialskiktet. Parametrar som torkeffekt och IR-våglängd och deras inverkan på materialegenskaper kommer att studeras. Målet är att hitta ett optimalt processfönster för torkningen som i framtiden kommer att kunna användas industriellt. Metoder som kommer att användas under examensarbetet är stavbestrykning, IR-torkning, mikroskopi och syrgaspermeabilitetsmätning.

Vi söker dig som är blivande civilingenjör, i t ex maskinteknik med fördjupning inom materialteknik/polymer, och som är intresserad av verklighetsnära utveckling i ett innovativt teknikföretag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.