Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-16

Zinkhalt i fordonstvättvatten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Göteborgs Spårvägar (GS) – Affärsområde buss bedriver linjetrafik och vissa specialtransporter inom Göteborgsregionen. Bussarna servas och tvättas dagligen på GS sex bussdepåer och fyra verkstäder. Affärsområde Buss har ca 1400 anställda och GS har totalt 2 600 anställda.

Samtliga fordonstvättar har idag problem med höga zinkhalter i utgående fordonstvättvatten. Arbetsuppgiften består i att härleda varifrån zinkhalten kommer och de eventuella sammanhang som kan tänkas bidra till dessa med målet att eliminera halterna.

Ex-jobbet är lämpligt för 1-2 studenter med kunskaper inom kemi och miljö.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.