Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Minskning av växthuseffekten genom textila innovationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi har aldrig stått inför så stora globala miljöutmaningar som idag. Samtliga statschefer har satt upp växthuseffekten som vår tids största utmaning. Klimatfrågan står även högt på den politiska agendan i Sverige.

TEKOindustrierna arbetar med branschfrågor för textila företag i Sverige. Inom miljöområdet är vår ambition är att uppmuntra innovativa idéer som leder till åtgärder för att minska växthuseffekten i kombination med att det skapas nya arbetstillfällen inom vår bransch.

Vi ser att du/ni genom ett examensarbete utvecklar idéer på tillämpningsområden där textila produkter skulle kunna resultera i åtgärder för att minska växthuseffekten. Det kan t ex vara fråga om textila idéer för att minska energiförbrukningen för uppvärmning/kylning av byggnader.
En viktig del i arbetet skall vara att visa att flera alternativ till besparande åtgärder har granskats. Vidare skall det ingå i arbetet att ta fram indikativa uppgifter om hur stor besparing som skulle kunna åstadkommas om åtgärder genomförs. Dels vilken total potential som finns dels vilken uppskattad införandegrad som skulle kunna åstadkommas inom en 5-årsperiod.

Slutligen bör idén översiktligt ge en bild av ekonomiska möjligheter att införa åtgärderna ur företagsperspektiv.

Inventering av ett antal aspekter som påverkar energiförbrukning.
Bedömning av storlek.
Bedömning av möjlighet att påverka.
Bedömning av möjlighet till tekniska innovationer eller ny tillämpning av befintliga produkter eller kombinationer av befintliga produkter.
Framtagande av koncept till nya eller förändrade tekniska lösningar innehållande textila produkter.

Vi ser att man eventuellt kan dela upp projektet i 2 delar så att några exjobb hanterar frågan
a) Vad behövs i samhället (funktioner m m) för att minska växthuseffekten, hur mycket kan man spara, marknadsanalys m m?
och andra studenter hanterar frågan
b) Teknisk utformning av funktioner/produkter som bidrar till minskad växthuseffekt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.