Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-22

Bygglogistik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bygglogistik

Inledning:
Göteborgs Inlyft AB är ett företag inom byggbranschen som har
specialiserat sig på intransport av byggmaterial så som gips, fönster,
isolering, kök, skåp m.m. Dessutom utlyft av skräp m.m. Läs mer på http://www.bygginlyft.se/

Idag har vi kunder såsom PEAB, NCC, SKANSKA, JÅLAB samt FO Petersson
som beställer byggmaterial som levereras fram till byggarbetsplatsen
från en rad olika underleverantörer. Montörerna på byggarbetsplatserna
måste sedan avbryta sitt arbete för att lyfta in byggmaterialet på
rätt plats på byggarbetsplatsen. Vår affärsidé bygger på att lyfta in
materialet på rätt plats så att montörerna slipper ägna sig åt detta
samt ger också en minskad skadegörelse och minskat svinn på material på byggarbetsplatsen.

EXAMENSARBETE
Vi är intresserade av att göra en analys av hur byggfirmor hanterar
byggmaterialflödet idag. Hur många leverantörer finns det, hur
levererar de idag, till vilken kostnad, hur mycket resurser använder
företagen på att låta montörer flytta runt byggmaterial osv. Vi vill
också göra en undersökning på vilka behov som finns kring detta bland företagen.

Vi skulle sedan vilja koppla ihop detta med ett större teoretiskt
resonemang kring logistikkedjan från producent ut till montör på
byggarbetsplatsen för att se på vinster med att använda andra tider av
dygnet att leverera material på osv.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.