Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-05

Trafikinformation i realtid för effektivare trafikledning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Realtids trafikinformation i LogiX

DPS (Distibution Planning Software) Europe är Sveriges ledande leverantör av transportplaneringssystem. Läs mer på http://www.dps-int.com/ . Vi funderar nu på att skapa en kostnadfri trafikinformationstjänst för våra kunder, som underlättar deras dagliga arbete och för att känna av marknadens inställning till realtidsbaserade system. Tjänsten kommer bara bestå i att förmedla information, dvs. ingen data kommer aktivt påverka ruttoptimeringsprogrammens beräkningsresultat.

Vägverket tillhandahåller trafikinformation baserat på olyckor, vägarbeten, framkomlighetsnedsättningar etc. via utskick av XML-filer. DPS vill ur dessa filer utvinna och anpassa innehåller efter standard som passar LogiX-mjukvara per automatik. Dessa filer kommer sedan att finnas tillgängliga för DPS kunder att ladda ner (alt. pushas) kontinuerligt så att transportplanerare runt om i Sverige kan tillgodogöra sig Vägverkets trafikinformation och styra om sin fordonsflotta vid behov.

I grova drag går projektet ut på att skapa ett regelverk och metod där ovanstående process hanteras.

Arbetet få gärna mynna ut i en färdig programsnutt som hanterar ovanstående process.

Kvalifikationer:
Rätt bakgrund i form av programinriktning.
Självgående.
Driven och idérik.
Databaskunskap, t.ex. SQL, XQuery, XPath.
HTML, FTP och XML.

Intresse av mjukvaruutveckling.
Noggrann och servicemedveten (användarvänlighet etc.), bra dokumentationsvana.
Övrig kan kunskap och intresse för Internetlösningar och nätverksteknik vara till hjälp.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.