Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-23

Valkar i pappersrullar och deras effekt på slappa stråk i pappersbanan.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Papperet i en pappersrulle är utsatt för dragspänning i de yttre lagren av rullen. Detta innebär att papperet långsamt töjs ut under lagring. Ibland kan det finnas valkar i pappersrullar, t ex för att ytvikten är högre i vissa positioner. I dessa valkar har varje pappersvarv en större längd än papperet bredvid valken och töjs följaktligen mera. Om skillnaden i töjning blir permanent kan det leda till s.k. slappa stråk i pappersbanan, som i sin tur kan ge upphov till problem i efterföljande konvertering.

Arbetsuppgifter
Arbetet går ut på att framkalla valkar i en pappersrulle t ex genom att linda in smala pappersremsor på olika nivåer i rullen under upprullningen av papperet. Efter att papperet har fått lagras i rullen under en viss tid ska papperets längd per varv i rullen, både i och bredvid valkarna, mätas. Även banspänningsprofiler ska undersökas. Hypoteser om orsaker till uppmätta effekter skall uppställas och prövas, samband mellan banspänning och längdskillnader uppställas och verfieras.

I arbetet ingår studier av den vetenskapliga litteraturen inom området. Resultaten ska jämföras med tidigare publicerade resultat och anknytas till erfarenheter från industrin.

Omfattning och start
20 poäng, start snarast

Lämplig bakgrund
Studerande med inriktning civilingenjör med massa /papper, alternativt strukturmekanik

Handledare
Cecilia Land ([email protected])
Karlstads universitet.

Referensgrupp Jonny Widstrand, Lennart Stolpe, Eva Hansson, Billerud AB Gruvöns Bruk.

För ytterligare information, kontakta Cecilia Land 054-7001636, Lennart Stolpe 0555-41412, Jonny Widstrand 0555-41261 eller Eva Hansson 0555-41064.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.