Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-11

Professionell och kommersiell – kan idrottsföreningar i kooperativ öka den kommersiella försäljningsvolymen? (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Coompanion Sörmland är ett av landets 25 kooperativa utvecklingscentrum. Vårt statliga uppdrag är att utveckla kooperativt företagande, sprida den kooperativa idén och arbeta för socialt företagande. Vi kommer, om finansiering beviljas i en projektansökan, att genomföra en förstudie tillsammans med Södermanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Södermanland.

Syftet med förstudien är att undersöka om det finns förutsättningar och behov av samverkan bland idrottsföreningar i Eskilstuna för att kunna gå från lösa nätverk till ett definierat samarbete, om det går att finna en hållbar affärsidé med det kooperativa företagandet som utgångspunkt. Se vilken försäljningsvolym av kommersiella produkter som för närvarande säljs vid idrottsarrangemang i Eskilstuna, och vilken volym som skulle kunna säljas om verksamheten drevs på ett mer professionellt sätt t.ex. som ett kooperativ?

Uppdrag
Vi är intresserade av att se vilka utvecklingsmöjligheter som finns i denna förstudie. Vi är även intresserade av att se hur stor försäljningsvolym som skulle behövas för att ett eventuellt kooperativ skulle vara lönsamt samt för att kunna finansiera ett par anställda i den kommersiella verksamheten.

Vi är intresserade av ett samarbete med en eller ett flertal kreativa studenter som utifrån ovanstående problemställningar kan göra en marknadsplan, beräkna de finansiella förutsättningarna samt ta fram ramar för hur ett kooperativt samarbete mellan idrottsföreningar i Eskilstuna skulle kunna se ut.

Förstudien kommer att genomföras under förutsättning att projektansökan beviljas, under tiden januari-maj 2007.

Hemsida: www.coompanion.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.