Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-19

Ta fram en prototyp på ett tids- och närvarorapporteringssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Personen bör ha goda kunskaper inom webbprogrammering i Microsoft .NET och

C# samt SQL Server. Han/Hon ska även vara intresserad av och se

möjligheterna i hur en verksamhet kan utvecklas med hjälp av IT. Stora

möjligheter att påverka det egna arbetet. Uppgiften består i att driva ett väl avgränsat projekt från start till slut. Målet med projektet är att ta fram en prototyp på ett tids- och närvarorapporteringssystem.Har personen rätt kunskaper kommer det även finnas möjlighet att få vara med

och arbeta extra i ett större skarpt projekt inriktat mot

finansbranschen. Detta är planerat till Februari - April 2007. Detta kan

naturligtvis vara ett ypperligt tillfälle att skaffa sig goda referenser!Lite om oss:

J & T Consulting har funnits i 3 år och jobbar till största delen mot större

internationella företag och koncerner. Projekten som vi driver handlar i de

flesta fall om kundanpassning av olika standardsystem. De drivs ofta

tillsammans med olika samarbetspartners och omfattar alla delar i ett

projekt - från förstudie till driftsättning.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.