Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-14

Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Hälsobokslut, företagsekonomi, management, marknadsanalys, marknadsföring, marknadsundersökning, organisationsteori, personalekonomi, tjänsteproduktion, folkhälsovetenskap, friskvård, arbets- och organisationspsykologi

Bakgrund
Hälsobranschen är en snabbt växande bransch med stora möjligheter. Det har gått en trend över de senaste decennierna att sjukvården i allt högre grad har kompletterats med andra typer av hälso- och friskvårdsföretag. Det finns numer en mångfald av små företag som erbjuder andra behandlingsformer, terapier och naturmedicin. Intresset för friskvård och hälsovård har ökat i samhället.

Under hösten 2005 och våren 2006 utvecklades i Eskilstuna nätverket HälsoSam Sverige som ska bli ett nätverk för affärsnytta och kundnytta mellan olika aktörer inom hälsa. Nätverket är nu en ideell förening med ca 50 medlemmar, antalet medlemsansökningar ökar hela tiden.

I nätverket finns olika arbetsgrupper, bland annat en ambassadörsgrupp som ska marknadsföra nätverket genom föreläsningar, en arbetsgrupp som sysslar med hemsida och layout och en grupp som arbetar för finansiering av projektet. För detta planerar nätverket söka utvecklingsbidrag från olika finansiärer. Det behövs finansiering för bland annat utbildning, marknadsföring och administrativa kostnader.

Nätverkets mål
– Att skapa en plattform för att sedan kunna bygga vidare på.
– På träffarna med nätverket HälsoSam ska det utbytas erfarenheter, skapas nya kontakter och eventuella samarbetspartners.
– Vi kommer att ha utvecklande aktiviteter för våra företag och fokusera på affärsnytta/kundnytta.

Uppdrag
Vi är idag i behov av att veta vilka områden, företag och organisationer vi ska rikta uppmärksamheten till. Vi är även i behov av en kartläggning och marknadsundersökning i region Mälardalen alternativt i hela Sverige för att veta hur vi ska marknadsföra Hälsosam Sverige. I detta ingår även ett hälsobokslut och behovs- och åtgärdskalkyl för psykisk och fysisk hälsa samt hur stort antal personer i procent som inte kommer tillbaka till arbetslivet igen, både från olika delar av näringsliv och kommun/landsting. Några intressanta frågeställningar för uppdraget: Hur ser människor på alternativmedicin? Kan personer tänka sig betala extra för att få alternativvård?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.