Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-01-21

LCC uppföljning gaffeltruckar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
LCC, Life Cycle Cost, eller livslängdskostnaden för en produkt, är användarens totala kostnader för att köpa, använda och underhålla produkten. LCC-tekniken är således ett sätt att arbeta för att kunna köpa den produkt som kostar minst, sett över hela livslängden. Man vill bland annat komma ifrån den stora fokusering på anskaffningskostnaden, som man ofta ser i dag.

Behovet av LCC (Life Cycle Cost) uppföljningar är därför stort. En korrekt LCC uppföljning ger Kalmar goda konkurrensfördelar i fråga om kostnader och felfrekvens av ingående delar på maskinen.

Användningen av LCC data är f.n. begränsad. Ett färdigt ett affärssystem innehåller delar av informationen men någon helhet har inte skapats.

Uppgift
Arbetet syftar till att lägga grunden för ett mer metodiskt arbete med LCC. Flera informationskällor finns och denna information behöver knytas samman och synkroniseras. Viss programmering kan förekomma då data skall hämtas från befintlig databaser.

Arbetet skall ge Kalmar en uppfattning om hur uppföljning skall genomföras, samlas och presenteras. Information som skall ingå är bl.a. om felfrekvens på ingående komponenter, kostnader (ackumulerat och per driftstimma) för förebyggande och avhjälpande underhåll, trender, felorsaker, konsekvenser etc..

Resultaten skall ge ett stöd till organisationen i form av checklistor samt förslag på olika uppföljningssystem för att samla och presentera data. .Omfattningen avser beräkning av livscykelkostnaden för såväl egna som konkurrerande produkter.


Övrigt
Utbildning: Civilingenjör 180 poäng
Studieinriktning: Maskinteknik/produktionsteknik/produktionsekonomi
Examensarbetets omfattning: 20 veckor
Antal deltagare: 1-2 st
Lämplig startpunkt: 2007
Plats för genomförande: Ljungby
Övriga villkor: tbd

Se även: http://www.kalmarind.com/show.php?id=1035756

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.