Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Microsoft Visual Studio Team System

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sigmas målsättning
Ta fram instruktioner och exempel för hur man bör arbeta med nya Microsoft Visual Studio Team System. Områden som kommer att analyseras är:

• Projektstyrning (i samspel med MS Project)
• Versionshantering
• Enhetstester
• Prestandatester
• m.m.

Akademisk målsättning
En akademisk vinkel på arbetet skulle kunna vara att utvärdera i vilken grad en heltäckande utvecklingsmiljö (i vårt exempel Microsoft Visual Studion Team System) stöder en optimal systemutvecklingsprocess i medelstora utvecklingsteam.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.