Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

3D modellering av stadsmiljö för stadsplanering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta projekt syftar till att utveckla datorverktyg som kan användas till stadsplanering, spatial analys och design. Vi studerar transportsystem, byggnader och stadsmiljöer, och hur de påverkar människors verksamheter i stadsmiljön. I projektet använder vi dels (i) ett simuleringsverktyg med 3D grafik, dels (ii) en statistisk/matematisk modell för hur människors verksamheter påverkas av stadsmiljön.

(i) Utvecklande av 3D-grafik. I modellen är det viktigt att ha med det fysiska rummet såsom det ser ut, dvs en representation i tre dimensioner. Projektet syftar till att konstruera en stadsmiljö i 3D med hjälp av (unmanaged) DirectX och eventuell ytterligare programvara för 3D-modeller.

(ii) Utvecklande av den statistisk/matematiska modellen för hur människor rör sig i en stadsmiljö som är representerad som en rumslig modell i tre dimensioner. Denna matematiska modell kan liknas med en modul i en spelmotor, som genererar hur människor beter sig i en stadsmiljö. Det finns utarbetad statistisk metodik för detta, och syftet är att simulera hur människor rör sig en stadsmiljö, vilket kan användas för underlag för stadsplanering. Utvecklandet av delprojekt (i) utgör en förutsättning för att ge underlag till de nödvändiga beräkningarna.

Sammanfattningsvis kan exjobbet ses som utvecklande viktiga delar av dels en 3D grafikmotor, dels en spelmotor. Notera dock att stadsmiljön som vi tar som exempel i exjobbet kommer att vara en existerande stadsmiljö.

Förutsättningar för detta projekt är goda kunskaper i programmering och ett intresse för programmering av 3D-modeller i DirectX. Tyngdvikten ligger på delprojekt (i), men för den som är intresserad av statistiska modeller kan delprojekt (ii) eventuellt utvecklas till ett eget projekt.

Projektet sker i samarbete med institutionerna för arkitektur respektive transporter och samhällsekonomi vid Kungl Tekniska Högskolan.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.