Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-14

Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende icke vinstdrivande institut som bedriver forsknings- och konsultverksamhet i aktiebolagsform. IVL ägs av en stiftelse som stöds av svenska staten via miljödepartementet och svensk industri. IVL grundades 1966 och har under 40 års tid arbetat med att ta fram opartiska beslutsunderlag baserade på vetenskapliga fakta för snabb tillämpning i det löpande miljöarbetet i samhället.

IVL utvecklar och tillämpar metoder och kunskap som gör det möjligt att lösamiljöfrågorna utgående från ett helhetsperspektiv. Vi söker lösningar som även klarar framtidens behov av anpassning till en hållbar utveckling.

Inom konsultbranschen är IVL unika genom att vi hos varje enskild konsult ofta har större ämnesdjup än hos våra konkurrenter. På flera av områdena är vi till och med i den internationella forskningsfronten. Sammantaget har vi Sveriges bredaste miljökompetens under ett och samma tak, vilket ger oss unika möjligheter att kombinera en lagsammansättning för varje projekt som gott och väl tillgodoser kvalitet samtidigt som bredden inte går förlorad.

De avdelningar som driver projektet är dels miljöteknik/avfall där systemanalys av olika avfallssystem är en av grundpelarna i verksamheten, dels är det Vattenmiljö/GIS som under lång tid varit delaktig i att utveckla olika databas- och webbapplikationer för olika miljötillämpningar. Ett exempel är Watshman, ett verktyg för integrerad vattenresurshantering (IWRM). Andra tjänster är BASTA, en databaslösning för information om miljöfarliga material för byggbranschen och ArcIMS -applikationer (karttjänster tillgängliga via webbläsaren).

Sökt kompetens
Vi säker en person med nödvändiga kunskaper i databashantering och utveckling av webaplikation. Vi ser positivt på ett allmänt miljöintresse och ett engagemang i tillämpningen.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.