Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-14

Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskrivning av uppgiften
Ex-jobbet går ut på att lägga över en Excel-applikation, WAMPS, till en databas med presentation via ett web-interface. Överföringen ska göras med hänsyn till framtida möjliga uppdateringar och utbyggnader av WAMPS. WAMPS innehåller både data och beräkningar samt olika inmatningsmöjligheter och villkor.

Bakgrund
För att kunna göra bedömningar av olika kommunala avfallssystem kan man med fördel använda sig av livscykelmetodik. Det finns ett antal sådana verktyg som alla har bristen att de är mycket komplexa att använda. Med detta som bakgrund har IVL utvecklat en Excel-applikation som kallas för WAMPS (Waste Management Planning System). Tanken med WAMPS är att modellen ska vara enkel att använda och att kommuner och forskare på ett mer överskådligt sätt ska kunna jämföra olika avfallsbehandlingssystem. Modellen har utvecklats inom två olika projekt, det ena där vi jämfört två olika svenska regioners avfallshantering (på uppdrag av RVF och Naturvårdsverket) och sett vilka konsekvenser som avfallslagstiftningen haft för deras beslutsvägar. Det andra heter RECO och handlar om avfallsplanering i Baltikum och Polen. WAMPS har där testats i tre pilotkommuner för att få en internationell prägel på modellen och input från användare. WAMPS har också presenterats på en konferens på Malta hösten 2005 och där rönt mycket stor uppmärksamhet, just för att det är en förhållandevis enkel modell som ger goda resultat (trots de förenklingar som är gjorda). WAMPS resultat för Tallinn har också presenterats i en artikel som ska publiceras i en Rumänsk tidskrift och också presenteras på en konferens där.

Eftersom WAMPS fått så stor uppmärksamhet och vi också ser framför oss användning av modellen i flertalet av våra utlandsprojekt, men även möjligheten att utnyttja den i svenska kommuner och på nationellt plan så är det inte längre optimalt att ha modellen som en Excel-applikation. Med detta som bakgrund vill vi nu lägga över modellen i en webapplikation kopplad mot en databas. På så sätt får IVL bättre kontroll över användandet av WAMPS och har också möjlighet att ytterligare utveckla modellen.

Eftersom WAMPS fått så stor uppmärksamhet och vi också ser framför oss användning av modellen i flertalet av våra utlandsprojekt, men även möjligheten att utnyttja den i svenska kommuner och på nationellt plan så är det inte längre optimalt att ha modellen som en Excel-applikation. Anledningarna är flera:
• Det är svårt att förhindra spridning/ otillåten användning, dvs IVLs namn kan lätt utnyttjas
• Det är lätt att gå in och ändra i beräkningar/ värden så att resultaten inte blir korrekta. Vill det dig illa gör man det och hänvisar till IVL.
• Modellen är svår att överblicka och uppdatera/ komplettera, dvs den fungerar bra nu, men kan med svårighet utvecklas.
• Det är svårt att ta betalt för vår ”konsult tid” som vi lägger på de kommuner som använder modellen.

Med detta som bakgrund vill vi nu lägga över modellen i en webapplikation kopplad mot en databas. På så sätt får IVL bättre kontroll över användandet av WAMPS och har också möjlighet att ytterligare utveckla modellen.

Mål
Projektet syftar till att lägga över den befintliga modellen till en webapplikation kopplad mot en databas med användarverifiering för att på så sätt ge registrerade användare möjlighet att utnyttja WAMPS via webben. Tillkomsten av en databas kommer också att underlätta framtida uppdateringar och tillägg.
Genomförande
1. Framtagande av lämplig teknisk plattform
2. Uppbyggnad av den tekniska plattformen med funktioner och data som finns idag samt anpassa för framtida förändringar och data uppdatering
3. Genomgång och testkörning av funktioner och data i plattformen
4. Genomgång av manualen med fokus på konsekvensändringar av befintlig användarhandledning.
5. Teknisk dokumentation skrivs


Projektet genomförs på IVL Svenska Miljöinstitutets Stockholmskontor.

Rapportering
Rapportering sker i form av IVL B-rapport

Om IVL

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.