Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-11

Na/S balanser för sulfatmassabruk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I ett kemiskt sulfatmassabruk ingår svavel och natrium som två huvudämnen i den sk ”kemikaliecykeln”. Utsläppen av svavel minskar som en följd av att processerna sluts mer och mer. Detta medför att man på många bruk har ett överskott av svavel, vilket vanligtvis blöds ut ur lutcykeln i form av elfilterstoft från sodapannan. Elfilterstoftet innehåller också natrium och ökad utblödning av stoft resulterar också i ökad kostnad för natrium make-up.

Syfte
Att för ett existerande bruk föreslå olika åtgärder som kan minska kostnaden för make-up kemikalier.

Genomförande
Den första delen av examensarbetet består av att göra en allmän beskrivning av natrium- och svavelbalanser för ett kemiskt sulfatmassabruk, samt kartlägga vilka tekniker som finns för att minska förbrukningen av make-up kemikalier. Detta görs lämpligen som en litteraturstudie.

Den andra delen av arbetet innefattar att göra natrium- och svavelbalanser för ett existerande massabruk. Baserat på dessa nulägesbalanser ska potentialen för olika åtgärder för att minska natrium make-upen analyseras och kvantifieras. Denna del innefattar besök på ett massabruk.

Förutsättningar
Teknologen ska studera till civilingenjör i kemiteknik eller motsvarande, med inriktning mot processteknik. Inriktning mot massateknik är en fördel, men inget krav. Vidare är det viktigt att studenten är utåtriktad och har en god analytisk förmåga, samt är intresserad av beräkningar.

Tidplan
Förslagsvis inleds examensarbete i februari-mars 2007.

Litteraturstudie och definiering av problemställning: ~4-5 veckor
Bruksbesök och nulägesbalanser: ~7-8 veckor
Analys av möjliga förbättrande åtgärder: ~4-6 veckor
Slutförande av rapport och presentation: ~3-4 veckor

Lokalisering
Huvuddelen av arbetet kommer att utföras på ÅFs huvudkontor på Fleminggatan i Stockholm. Ett mindre antal kortare resor inom Norden kommer att förekomma i samband med bruksbesök.

Ansökan
Intresseanmälan, inklusive CV och betyg, skickas till ÅF.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.