Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-19

Miljöutredning Naturbruksgymnasiet Dingle

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Naturbruksgymnasiet Dingle är beläget 3 mil norr om Uddevalla i samhället Dingle. Skolan har ca 300 ungdomselever och ca 100 vuxenelever. På skolan finns naturbruksprogrammet med inriktning mot djurvård, hästhållning, jordbruk och trädgård, två KY-utbildningar för golf resp. utemiljö samt distansutbildningar för häst, jordbruk och trädgård. Skolan har en byggnadsyta (BRA) på 18 500 m2 fördelade på ca 60 byggnader, 225 ha åker, 125 ha skogsmark, 70 mjölkkor, 25 hästar, suggstall och en stor mängd sällskapsdjur. Flispanna och kulvertsystem finns för uppvärmning och alla dieselmaskiner drivs med vitolja (synt. diesel).

1998 gjordes en miljöutredning utifrån egen kompetens och skolan är sedan 2000 miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004. Skolan vill nu göra en ny utredning där de använder sig av extern kompetens. Utredningen ska utgå från kraven som finns specificerade i EMAS-förordningen (bilaga VII). Förutom en traditionell utredning vill skolan att det skapas en del för ”vanlig” kommunikation exempelvis för arbetsplatsträffar och hemsida.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.