Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Europa direkt är ett informationscentra dit man kan vända sig för att få svar på frågor om den europeiska unionen. Här kan man få information om EU:s lagstiftning, politik, program och finansieringsmöjligheter. Europa direkt ingår i Europeiska kommissionens nätverk av ca 400 kontor placerade runt om i EU. I Sverige finns det 23 kontor spridda över landet. Mer information finns på www.europadirekt.org

Europa Direkt Västernorrland - tidigare Carrefour Västernorrland- grundades på Nordviks Jordbruksgymnasium 1995. Deras specialitet sedan 1997 har varit och är fortfarande - att se till att ungdomar mellan 18-25 år ges möjlighet till volontärtjänstgöring i Europa från 6 mån till 1 år. Resa, fickpeng, boende och mat finansieras genom Ungdomsstyrelsen som Europa Direkt samarbetar med. Europa Direkt är både sändande och mottagande organisation inom ramen för EVS - European Volunteer Service. Kontoret för Europa Direkt ligger på Trädgårdsgatan 7 i Härnösand - mitt emot Domkyrkan. Vår värd är Hushållningssällskapet.
Inför våren 2007 kommer tre olika arrangemang att äga rum på Sambiblioteket i Härnösand. Arrangemangen vänder sig till politiker, tjänstemän och allmänhet.

Exempel på vad man gör på Europa Direkt:

- Hjälper till att hitta information om EU
- Erbjuder allsidiga och kostnadsfria broschyrer och faktablad om EU
- Arrangerar föreläsningar, konferenser och seminarier med EU-anknytning
- Hjälper till att kontakta EU-institutionerna

Kontoret i Härnösand erbjuder en student möjligheten att undersöka själva arbetet med att informera medborgare om EU.

Kan arbetet bli mer effektivt?
Vilken effekt har informationsarbetet som görs idag?


En mer specifik frågeställning kan tas fram tillsammans.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.