Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-08

Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Bränslekostnader blir en allt större del av åkeriägarens utgifter. Ett sätt att reducera bränsleförbrukningen är att ha ett ekonomiskt körsätt vad det gäller hastighet och växelval. Genom att ge fordonet kännedom om hur vägen ser ut framför fordonet är det möjligt att automatiskt styra fordonet på ett bränsleekonomiskt sätt.

Ett problem som uppkommer i verkliga system är de begränsningar som införs genom osäkerheter i indata. Begränsningarna ligger bland annat i möjligheterna att skatta fordonets massa samt det körmotstånd som lastbilen utsätts för men också i hur pass väl vägdatat stämmer överens med verkligheten.

Syfte
Syftet med exjobbet är att få en uppfattning om hur osäkerheter i indata påverkar resultatet då optimala hastighetstrajektorier och växelval beräknas. Exjobbet kommer till stor del handla om att jämföra bränsleförbrukningen genom simuleringar av systemet. Analysen görs antingen i ren simuleringsmiljö, Matlab och Simulink, eller i en rig som innehåller alla drivlinans komponenter.

Del i arbetet är också att ta reda på hur stora osäkerheterna i indata är i verkligheten och hur de varierar med olika körfall.

Mål
Att för en viss körsträcka se över resultatet av en optimal styrning som störs av osäkerheter i indata.

Övrigt
Examensarbete utförs vid avdelningen för drivlinestyrsystemsutveckling på Scania i Södertälje.

Lämpligen utförs exjobbet av en person från en civilingenjörsutbildning med goda kunskaper inom framdrivning av fordon samt erfarenhet av Matlab och Simulink och programmeringsvana.
Kontaktperson
Maria Ivarsson, Scania, NEC
Email: [email protected]
[email protected]
Tel: 08-553 506 98
013-28 40 56

Ansökan
Märkt ”PU94” mailas till [email protected] Ansökan består av personligt brev, CV samt senaste betygsutdraget.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.