Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

”Bo i Aneby”

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektbeskrivning
Genom djupintervjuer skapa en idébank med förslag som bidrar till att utveckla Aneby som bostadsort.
Intervjuer skall dels ske med personer som nyligen inflyttat till Aneby, dels med personer som arbetar i Aneby men bor på annan ort.
Den senare gruppen skall indelas i personer som har mindre än 45 minuters restid och personer som har mer än 45 minuters restid till/från arbetet.

Mål
Genom personliga samtal med öppna frågor skapa en idébank där positiva och negativa synpunkter/förslag insamlas och sorteras.

Frågorna skall ge svar på:
Vad som gjorde att man valde att flytta till Aneby.
Vad man upplever som bra respektive mindre bra med att bo i Aneby.
Varför man väljer att pendla istället för att flytta till Aneby.
Vad man upplever som bra respektive mindre bra med att bo i Aneby.

Syfte
Dessa skall sedan sammanställas i konkreta åtgärdsförslag i syfte att undanröja tänkbara hinder för ökad inflyttning till Aneby kommun

Kontaktperson
Anneli Persson, informationschef Aneby kommun
Tel. 0380-462 28
Email: [email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.