Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-11

Bildhantering i Java-applikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Proceedos affärsidé är att sänka företags och organisationers totalkostnad för inköp och fakturahantering. Med användarvänliga IT-lösningar hanteras hela behov- till betalningsprocessen, vilket ger besparingar i form av bättre styrning samt lägre administrativa kostnader.

Vår applikation är en klient-serverbaserad lösning där klienten är en Java-applet, och servern är utvecklad i EJB. Användarna av vår lösning har mycket varierande datorkunskap, varför det ställs stora krav på systemets flexibilitet och konfigurationsmöjligheter.


Problembeskrivning
Flera av våra kunder använder idag sig av skannade fakturor för att få in så stor del av sina fakturaflöden i Proceedo som möjligt. För att skannade fakturor ska gå arbeta med så krävs det att den skannade bilden kan presenteras för användaren på ett enkelt sätt. Vidare så finns ett växande önskemål om att presentera även vanliga elektroniska fakturor med en översiktsbild som liknar en pappersfaktura.

Idag använder vi en tredjepartslösning i HTML för att presentera den skannade fakturan och visar en sammanställning av den elektroniska fakturan via en HTML-sida. Vi vill nu undersöka möjligheten att ytterligare förbättra användarvänligheten i vår Java-applet genom att införa stöd för TIFF-bildpresentation direkt i klienten med följande önskemål och krav:

• Möjlighet att presentera TIFF bilder direkt i klienten.
• TIFF-presentationen ska vara intuitiv och lättåtkomlig för slutanvändarna.
• Mycket god prestanda på lösningen.
• Stöd för multilagrade TIFF bilder.
• Utskrifter av TIFF-bilderna ska vara möjliga.
• Möjlighet att studera delar av TIFF-bilderna noggrant med t ex zoomfunktioner.
• Möjlighet att konvertera HTML sidor till TIFF-bilder direkt i applikationsservern för att samtliga fakturor ska kunna presenteras på samma sätt.

Vår hypotes är att detta kan åstadkommas genom ett nytt tekniskt ramverk för TIFF hantering i vår applikation. Vi tror att ett lämpligt sätt att nå det målet är en förstudie samt en pilotimplementering, och att detta med fördel kan utgöra ett X-jobb (20 poäng) med följande huvudsakliga moment:

1. Strategisk omvärldsanalys och handlingsplan
2. Utvärdering av tänkbara alternativ, funktionella och tekniska
3. Implementering av fungerande pilot (eller tekniskt ramverk) i Java/Swing
4. Utvärdering av resultat

Vi ser gärna kvinnliga sökande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.