Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Livstecken - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobbet kan lägga grunden
till ett eget företag!

Är ni ett par entreprenörstyper som vill starta och driva eget företag?
Vill ni använda exjobbstiden till att börja bygga på affärsplattformen för verksamheten? - Är det bara en idé ni saknar?

Då kan vi hjälpa er! Vi är Institutionen för ekonomisk och industriell utvecling, Hälsans nya verktyg, Mjärdevi Business Incubator och Norrköping Science Park, NOSP Incubator. Vi erbjuder er som vill göra ett entreprenöriellt examensarbete en spännande ide, akademisk och affärsmässig coaching samt en inspirerande arbetsmiljö. Dessutom får ni 10.000 kronor (per idé) för besväret.

Livstecken
Bakgrund: Trygghet och hälsa är nära förknippade. En förutsättning för att ensamstående äldre ska uppleva hälsa är - förutom ett gott medicinskt hälsotillstånd - att de känner trygghet i hemmet och i relationerna med närstående. Ovisshet och oro för de äldres hälsa skapar också ohälsosam stress hos anhöriga.

Idé: En kommunikationslösning som skapar trygghet hos de äldre och minskar stress och oro hos anhöriga.

Utvecklingsbehov: Teknisk utveckling av en kommunikationsplattform som spänner över flera olika teknikområden - från elektronik till Internet. Marknadsutveckling med utgångspunkt från inledande marknadsundersökning och utveckling av affärsmodell.

Kompetens som erfordras/önskas: Examensarbetet utförs lämpligen i samverkan mellan två studenter med olika profiler enligt nedan. Idégivaren som också har behovskunskap fungerar som bollplank och står också till förfogande för utprovning av utvecklad lösning.
Teknik: Kunskap om mobiltelefonsystem, meddelandehantering, databaser och programmering.
Marknad: Kunskap om marknadsundersökning, marknadssegmentering och affärsmodeller.

Hälsans nya verktyg: Denna idé har kommit fram genom inspiration och kontaktskapande verksamhet inom den regionala tillväxtsatsningen Hälsans nya verktyg, som under tio år ska göra östgötaregionen drivande i utvecklingen av individanpassade lösningar för bästa möjliga hälsa, samt inspirera till att etablera regionen som ett erkänt utvecklingscentrum för hälsa - i alla avseenden.

Ni som känner att det här är vår grej
Tveka inte utan kontakta oss snarast på nedanstående adress.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.