Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-15

2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
ART BOX har funnits sedan 1998 och i Teknikbyn sedan 1999. Företaget bedriver Film-TV-Multimedia (webTV) produktion internationellt, nationellt och lokalt för medelstora,/stora företag och organisationer.

Audiovisuellteknik innefattar allt från ljudteknik, bildteknik till filmteknik. Tekniken finns inom många områden i vår samhälle och industri som typ nöjes/process/data/flyg/medicin området .

Uppdrag:
Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik!

En empirisk undersökning kommer att göras där insamlande av information genom möten och träffar med olika typer av yrkesfolk, organisationer och företag. En strukturering och faktiskt arbete kommer därefter att göras utifrån insamlat material. För att skapa en praktisk och hållbar form som tilltalar olika grupper där utveckling och samarbete kan förenas. Materialet kommer senare att värderas utifrån kvantitativa och kvalitativa värden. Resultatet ska analyseras och ska kunna ligga till grund för att forma en plattform/marknadsstrategisk plan för ett forum!

Projektledaren och studenterna kommer intervjua och ha möten med olika representanter med intresse för audiovisuella branschen, kompetensutveckling i och utanför regionen : Möten med yrkesfolk, kommunala representanter, utbildningsanordnare, kulturarbetsförmedling, turistnäringen, arbetsförmedlingen, landstinget, länsstyrelsen, filminstitutet, Dramatiska Institutet och olika filmpooler i olika regioner, branschföretag. Osv.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.