Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-24

Systeminventering logistikstöd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Inventering av ruttplaneringssystem

Bakgrund
Ruttplaneringssystem används både inom godsdistribution och inom offentlig verksamhet. Medan den förra ofta bygger på strikt logistik används mer breda system inom den senare verksamheten. Intresset för denna typ av verksamhetsstöd växer inom offentlig verksamhet. Vägverket arbetar med effektivare resor och transporter och behöver en aktuell bild av marknaden – både förekommande system och deras funktionalitet.

Arbetets innehåll
Arbetet går till stor del ut på att genomföra en enkät till landets kommuner och landsting, samt att intervjua ett urval av dessa. Likaså behöver marknaden kartläggas på utbudssidan. Resultatet ska analyseras och sammanfattas i en enkel rapport.

Metod
Enkätundersökning via epost, litteraturstudier, telefonintervjuer  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.