Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-24

Inventering av bokningssystem för bilpooler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Inventering av bokningssystem för bilpooler

Bakgrund
Interna bilpooler finns i merparten av landets kommuner, landsting och ett stort antal företag. Därtill finns i landet ett 40-tal privata bilpooler. Utvecklingen av administrativa datasystem för hantering av poolerna går snabbt och Vägverket behöver en förnyad bild av marknaden – både förekommande system och deras funktionalitet.

Arbetetsinnehåll
Arbetet går till stor del ut på att genomföra en enkät till landets kommuner och landsting, samt att intervjua ett urval av dessa. Likaså behöver marknaden kartläggas på utbudssidan. Resultatet ska analyseras och sammanfattas i en enkel rapport.

Metod
Enkätundersökning via epost, litteraturstudier, telefonintervjuer  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.