Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-08-27

Kartläggning av krympfaktorer på stora valsade ringar (Hofors)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I Ringverk 9 som valsar ringar från 400 mm i diametern till 2500 mm har man inte tillgång till korrekta krympkurvor. Detta kan orsaka att vi inte alltid når rätt kallt ringmått.

Mål
Hitta korrelationen mellan kallt och varmt mått för att stärka operatören i sitt arbete att valsa rätt slutdimension.

Genomförande
Att genom litteraturstudie gruppera dem olika ringtyperna map stålsort och dimension. Att för varje grupp ta fram krympkurvan både genom teoretiska studier men även genom praktiska verifieringsförsök vid ringvalsningen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.