Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-09-12

Kombitransporter inom skogsindustrin (Ljusdal)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Obs! För alla examensarbetare i Ljusdal erbjuder Clara Vallis gratis boende, och i rimlig omfattning kostnadsersättning för resor till och från studieorten se http://www.claravallis.com
------------------------------------------------------------------------

Setra Group AB är Sveriges största och Europas tredje största träindustriföretag. Vi omsätter cirka 6 miljarder kronor och har cirka 1 400 medarbetare.

Exte Fabriks AB har i mer än 100 år gjort det säkrare, enklare och lättsammare att transportera virke. En framgångsrik utveckling och försäljning av flexibla och säkra sortiment har fört oss till en världsledande position i branschen.

Bakgrund:
Det globala energiläget och statlig styrmedel ställer allt tydligare krav på energioptimerade transporter. För sågverksindustrin, som är en av Sveriges absolut viktigaste industrier, är detta av stor betydelse.
En sak som har aktualiserats är behovet och möjligheterna med flexiblare och mer optimerat transportsätt av de tunga gods det är frågan om. Returfrakter är ett område som diskuteras, men som ställer stora krav på lastsystemen och affärsmodeller hos både sågverk och åkerier. I princip gäller det att kunna frakta både timmer och sågat virke eller spån/bark på samma ekipage.

Uppdragsbeskrivning:
Ni skall i ert arbete genomföra följande moment:
1) Sätta er in i systembilden, konstruktioner, logistik och affärsmodeller
2) Göra en förutsättningslös studie om möjliga sätt att lösa transporterna
3) Redovisa 2-3 alternativa lösningar och beskriva fördelar/nackdelar och i dialog med beställaren komma fram till ett bästa alternativ.
4) Göra en design för att gå vidare med konstruktion av en lösning och tillsammans med Exte:s konstruktörer bygga en enklare prototyp.
5) Genomföra enklare prov och utvärdera
6) Summera projektet som helhet och genomföra ett seminarium

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.