Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-23

Beräkning av strömningsförhållanden uppströms Laxede damm

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beräkning av strömningsförhållanden uppströms Laxede damm

Ämnesområde: Dammsäkerhet

Bakgrund:
Strömningsförhållandena i området uppströms Laxede damm undersöks för tillfället med hjälp av en fysikalisk modell i Vattenfall Research and Developments laboratorium i Älvkarleby. Exempelvis undersöks erosionsförhållanden vid landsvägsbron 900 m från dammen.

Det är av stort intresse att vid sidan av fysikalisk modellering kunna utföra jämförande numeriska beräkningar. Att lösa Navier-Stokes ekvationer i tre dimensioner med fri vattenyta är svårt och tidskrävande för geometrier av det aktuella slaget. Därför utförs ofta förenklade beräkningar, vars resultat dock kan vara mycket användbara, speciellt när det som i det aktuella fallet finns fysikaliska resultat att jämföra med.


Problembeskrivning:
Terrängen i det aktuella området finns uppmätt och representerad digitalt. Examensarbetet går ut på att med hjälp av kommersiell programvara (2D SMS) lösa ”shallow water equations” och att jämföra med resultat från den fysikaliska modellen.


Förutsättningar:
Omfattningen är 20 poäng och arbetet ska utföras under våren 2007 hos Vattenfall Research and Development i Älvkarleby.

Du bör gå en civilingenjörsutbildning. Erfarenheter av dammfrågor, beräkningsverktyg och vattenkraft i allmänhet är meriterande.

Vid Vattenfall Research and Development genomförs varje år flera examensarbeten på uppdrag av Vattenfall Vattenkraft. Arbetena bidrar ofta till det stora förnyelsearbete som pågår vid Vattenfall Vattenkrafts anläggningar. Vill du vara med och bidra med din kunskap och samtidigt få värdefulla erfarenheter från vattenkraftsbranchen? Då är du välkommen att skicka en ansökan till kontaktpersonen i denna annons.

Ansökan ska skickas med e-mail till Per Sundqvist och innehålla:

• CV med meritförteckning
• personligt brev
• förslag på examinator eller handledare från det egna universitetet

Kontaktperson:
Per Sundqvist,
Vattenfall Research and Development
814 26 Älvkarleby
026-835 35,
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.