Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-22

Miljökonsekvensbeskrivning vid ombyggnad av dammar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Miljökonsekvensbeskrivning vid ombyggnad av dammar

Ämnesområde: Dammsäkerhet

Bakgrund:
Vattenfall bygger just nu om flera vattenkraftdammar. Ombyggnaderna, exempelvis höjningar eller förstärkningar, syftar till att få dammarna att uppfylla nya, höjda krav. Miljön i dammens närhet påverkas både under ombyggnaden och efter.


Problembeskrivning:
I examensarbetet ska miljökonsekvenser beskrivas för några genomförda dammombyggnader, utifrån befintliga dokument. Gemensamma aspekter från olika ombyggnader är speciellt intressanta. Ett antal studiebesök kommer också att genomföras.


Förutsättningar:
Omfattningen är 20 poäng och arbetet ska utföras under 2007 hos Vattenfall Research and Development i Älvkarleby.

Du bör gå en civilingenjörsutbildning. Erfarenheter av dammfrågor, miljökonsekvensbeskrivning och vattenkraft i allmänhet är meriterande.

Vid Vattenfall Research and Development genomförs varje år flera examensarbeten på uppdrag av Vattenfall Vattenkraft. Arbetena bidrar ofta till det stora förnyelsearbete som pågår vid Vattenfall Vattenkrafts anläggningar. Vill du vara med och bidra med din kunskap och samtidigt få värdefulla erfarenheter från vattenkraftsbranchen? Då är du välkommen att skicka en ansökan till kontaktpersonen i denna annons.

Ansökan ska skickas senast den 2007-01-31 med e-mail till [email protected] och innehålla:

• CV med meritförteckning
• personligt brev
• förslag på examinator eller handledare från det egna universitetet

Kontaktperson:
Per Sundqvist,
Vattenfall Research and Development
814 26 Älvkarleby
026-835 35,
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.