Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-15

Kvalitetssäkring av verksamheten hos Silverhälsan (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Företagsekonomi, management, organisationsteori, informationshantering, kvalitetssäkring, certifiering, verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, vård, ISO, TQM

Bakgrund
Silverhälsan består av främst företagshälsovård, men även privatvård. Vi hjälper företag, organisationer och deras anställda att påverka sin arbetsmiljö positivt. Våra tjänsteområden är förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbete, behandlingar och rehabilitering. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att tillhandahålla en attraktiv arbetsplats, att hushålla med sin personal, samt att leva upp till lagar och regler på rehabiliterings- och arbetsmiljöområdet. Vi erbjuder en kundstyrd verksamhet, som grundar sig på kundens behov av stöd i arbetet med att uppnå fastställda arbetsmiljö-, verksamhets- och personalpolitiska mål. Vi har samtliga i företagshälsovård ingående kompetenser, antingen i form av egen anställd personal eller inhyrda konsulter. Vi arbetar med områdena nulägesanalyser, arbetsmiljöförbättringar, friskvård, arbetsorganisation, rehabilitering, utbildningar, psykosocial arbetsmiljö samt arbetsmiljöarbete/yttre miljö.

Uppdrag
Vi är intresserade av att genomföra en kvalitetssäkring av hela vår verksamhet, enligt ISO-certifiering eller något annat passande kvalitetssäkringsverktyg. I kvalitetssäkringen vill vi få med verksamhetens aspekter såsom bland annat skrivna och oskrivna rutiner, sociala aspekter, samt kundbemötande så att det kan bli en kontinuitet och samstämmighet i vår verksamhet. Målet är en form av kvalitetsledningssystem som ska mynna ut i en manual som vi sedan kan följa. För att kunna genomföra kartläggningen av verksamheten och arbetet med kvalitetssäkringen är vi i behov av en eller ett flertal kreativa, duktiga studenter som kan åta sig att genomföra detta som ett examensarbete.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.