Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Ökad katodlivslängd -ett industrinära projekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Eka Chemicals är världsledande leverantör av kemikalier till pappers- och massaindustrin, och är världens största producent av natriumklorat. Klorat används i huvudsak som råvara i processen för klordioxidblekning av pappersmassa.

I Ekas kloratfabriker har man problemet att de stålkatoder som används, med tiden korroderar och måste bytas ut. Det är klart att korrosionen är som värst när fabriken står still och ingen ström går genom elektroderna, men man misstänker att korrosion även kan förekomma under drift. Det finns en önskan att förstå vid vilka strömmar/potentialer som stålkatoden börjar korrodera och vilka parametrar som påverkar korrosionen.

Syfte:
Att undersöka vid vilka förhållanden i kloratprocessen som stålkatoden korroderar.


Arbetets innehåll:
* Litteraturstudier kring korrosion på stål
* Experimentella mätningar för att undersöka olika parametrars inverkan på korrosionen
* Föreslå lämpliga åtgärder för att minska korrosionen i kloratprocessen
* Sammanställa och analysera materialet i en slutrapport

Plats:
Exjobbet kommer att utföras på KTH vid avdelningen för Tillämpad elektrokemi i samarbete med Eka Chemicals i Bohus.

Under 2007.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.