Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-06

Användning av bly i kablar och i batterier - maskinteknik, materialteknik och kemiteknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
H Folke Sandelin i Motala tillverkar maskiner som klär in kablar i bly. Aktuella frågor är maskinkonstruktion, materialteknik beträffande blys kemiska, mekaniska och termiska egenskaper. Nya användningar i batterier och kylbatterier genererar nya problem med utfällningar. Mest aktuellt är problemen med utfällningarna. Sannolikt finns underlag för flera examensarbeten.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.