Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-06

Teknisk fastighetsinformation i förvaltningsfasen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den fastighetsinformation som idag lämnas över från byggfas till förvaltningsfas grundas vanligen på beskrivningar som upprättas enligt AMA:s riktlinjer. Denna fastighetsinformation har förr i många fall setts som en arkivalie över något avslutat. Med dagens digitala teknik och kommunikation över Internet kan dock fastighetsinformationen i större utsträckning göras tillgänglig och effektivt användas av förvaltningsorganisationer. Behov och möjligheter förändras därmed och det vore därför av vikt att undersöka vilken typ av fastighetsinformation det finns behov av i dagens förvaltning.

Förslag till forskningsfrågor:

I vilken utsträckning har dagens förvaltningsorganisationer ett behov av tillgång till teknisk fastighetsinformation?

Vilken information skall finnas på ritningar, system och i drifts- och underhållsinstruktioner?

Är förvaltningsorganisationer i behov av andra typer av information som inte skapats specifikt för ( i ) byggskedet?

AMAX Konsult AB är verksamt inom förvaltning av teknisk fastighetsinformation. Ovanstående forsknigsfrågor blir därmed relevanta då AMAX:s kunder i många avseenden använder den digitala informationen som ett verktyg i fastighetsförvaltningen. Informationen som av AMAX insamlas , skapas och kontinuerligt uppdateras, publiceras över Internet i informationssystem diffi®.

Utbildningsprofil kan variera, men relevant utbildning för ämnet skulle kunna vara byggingejör eller fastighetsekonom.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.