Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-27

Livscykelanalys och jämförande studie av Oatly havredryck

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgift: Examensarbetet syftar till att göra livscykelanalyser (LCA) av Oatly havredryck, sojadryck och mjölk, för jämförelser av dryckernas respektive miljöbelastning.

Lämpligt är att utföra examensarbetet som ett 20-poängsarbete, där två studenter samarbetar. Utbildning för studenterna kan vara miljövetenskap, biologi, mark/växtagronomi, naturresursprogrammet eller något civilingenjörsprogram. Studenterna får gärna komma från olika utbildningar och bilda en tvärvetenskaplig examensarbetsgrupp, och därmed komplettera varandras kunskaper om lantbruks-/livsmedelsproduktionssystemet, LCA som metod för miljöbedömningar samt om energiförbruknings- och emissionsberäkningar.

Omkostnader i examensarbetet betalas av företaget.

Handledning: Förutom handledare från företaget finns ämneskunnig handledare vid Institutionen för Biometri och Teknik, SLU, Uppsala. Institutionen har erfarenhet av liknande forskning inom LCA av lantbrukssektorn. Observera dock att examensarbetet är öppet även för studenter som inte studerar vid SLU.

Oatly AB är ett innovativt livsmedelsföretag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av havrebaserade livsmedel, främst havredryck under det egna varumärket Oatly. Företaget har i dagsläget ca 30 anställda och finns i Landskrona, där man har en egen nybyggd produktionsanläggning. Företagets omsättning 2006 var 100 miljoner kronor och beräknas ha en tillväxt på mer än 30% per år de närmaste åren. Produkterna säljs i ett 20-tal länder. Oatly är marknadsledande i sin nisch i världen.

För mer information och intresseanmälan kontakta Miljöbron Upplands verksamhetsledare Anders Berndes på 0732-70 55 72 eller 018-471 72 78 alt. [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.