Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-24

Klassmorfars sociala betydelse

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Klassmorfarföreningen i Dalarna önskar en studie gjord av vilken social roll som Klassmorfar (KM) spelar. Vilken påverkan på barnens sociala fostran, studieresultat, eventuell minskad mobbning o skadegörelse har introduktionen av KM inneburit ?

Mer information finns på www.klassmorfar.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.