Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-11-25

Kostnadseffektiv bilelektronik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

CEDES – Cost Efficient Dependable Electronic Systems – utvecklar tekniker och metoder för att bygga säker elektronik för vägfordon. Kravet på kostnadseffektivitet gör att funktioner om möjligt skall ligga i programvara, då dess reproduktionskostnad är låg. Ny teknik behövs för att ge programvara samma höga säkerhet, som elektronik kan ge. Ny metodik behövs också för att skapa utvecklingsprocesser, som garanterar säkerheten i programvaran. CEDES arbetar med delprojekt inom systemutveckling, programmeringsteknik, feltoleranta datorsystem och tekniker för verifiering och validering.

CEDES är ett samarbetsprojekt mellan industri, högskola och institut inom ramen för forskningsprogrammet IVSS. Det drivs på Open Arena Lindholmen, öppna samverkansarenor i Lindholmen Science Park. Partners är: Volvo Personvagnar, AB Volvo, Autoliv Electronics AB, Chalmers tekniska högskola AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.


Arbete och mål

Att funktioner är billigare att reproducera i program än i elektronik låter självklart, men vilka andra faktorer finns, som påverkar kostnaden för bilelektronik i utveckling, tillverkning och drift?

Arbetet bör starta med en litteraturstudie om kostnader och kostnadsuppskattningar för utveckling av programvarubaserade system, om kostnader för inköp, verifiering och montering av elektronikenheter i fordon samt om de möjligheter till felsökning och diagnostik man har i moderna elektroniksystem. Exempel på frågor som skall besvaras är:
• Vilka kostnadsdrivande faktorer finns?
• Hur kan ny teknik och ny metodik minska kostnaderna?
• Hur relateras detta till forskningen inom CEDES?

Målet med arbetet är en rapport, där frågorna förtydligats, belysts, detaljerats och besvarats.

Arbetet kan påbörjas omgående. Slutrapporteringen av arbetet ska ske på engelska. Viss ersättning för arbetet kan påräknas.


Erforderliga kvalifikationer

Lämplig bakgrund är studier på mastersnivå inom teknik, systemvetenskap eller ekonomi. Arbetet är tänkt för två personer. Det är beräknat att ge 30 p per person.


Placering

OAL (Open Arena Lindholmen)


Kontaktpersoner

Håkan Edler (Hakan.Edler(at)sp.se), examinator

Ingenjörer från fordonsindustrin och forskare från Chalmers kommer bidra till arbetet


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.