Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-23

Affärsutveckling - fastighetsförvaltningsbranschen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Samtliga förslag omfattar någon form av affärsutveckling vilket bottnar i ett av företaget uppfattat behov – marknads- kund- lönsamhets –analys. Resultatet av insatserna kommer med stor sannolikhet påverka företagets långsiktiga inriktning/utveckling.
Arbetet bygger på ett nära samarbete med företaget


Utkast på förslag
1. Hur ser marknaden/trenden ut för fastighetsförvaltning, är vi på väg mot insourcing eller outsoursing?

2. Går det att ta marknadsandelar från de stora som t.ex. HSB och Riksbyggen när det gäller skötsel och förvaltning av bostadsrättsföreningar?

3. Vad prioriterar fastighetsägare/bostadsrättsföreningar när de upphandlar tjänster?

4. Vilken är den bästa marknadsföringsmetoden för att sälja fastighetsskötsel och fastighetsförvaltningstjänster?

5. En lönsamhetskalkyl /strategisk analys av befintliga och framtida tjänster inom fastighetsbranschen.

6. Att äga och förvalta fastigheter, en lönsamhetskalkyl.

7. Analys för ett eventuellt framtida vägval. Äga fastigheter eller förvalta för andras räkning, ett vägval.

För mer information kontakta Hans Lundkvist på Högskolan Dalarna

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.