Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-22

Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Varbergs kommun har beviljats bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra ett klimatinvesteringsprogram som minskar utsläppen av växthusgaser. I programmet ingår nio åtgärder med fokus på miljöanpassade transporter, hållbar energiförsörjning och information och folkbildning. Programmet startades upp under 2005 och idag är alla åtgärder igång.

I informationsprojekt ”Smarta resval” ingår aktiviteter och kampanjer som är en del av kommunens långsiktiga arbete för att förändra resvanorna i kommunen. Syftet är att få människor att välja bort bilen och istället använda sig av mer miljövänliga resval, cykla, gå och åka kollektivt. Åtgärden omfattar delåtgärderna ”Hälsotrampare”, ”Direktbearbetning resval” och Cykla-kampanj. Åtgärden skall enligt beslut från Naturvårdsverket utvärderas med hjälp av SUMO.

Därför söker vi nu en examensarbetare som under handledning skall utvärdera åtgärderna med hjälp av SUMO. Arbetet kan utföras under 2007-2008.

Läs mer om Klimp på Naturvårdsverkets hemsida:
http://www.naturvardsverket.se/dokument/hallbar/invprog/invprog.htm

Läs mer om SUMO på Vägverkets hemsida:
http://www.vv.se/templates/page3____9415.aspx

Information om Varbergs klimatinvesteringsprogram:
http://www.varberg.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.