Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-31

Utvärdering av förskola i skola (Älvkarleby)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En förskoleavdelning flyttade hösten 2005 in i Jungfruholmens skola (år 1-6). Tidigare har alla förskoleavdelningar i kommunenm varit lokaliserade till separata byggnader intill skolorna. Vi vill ha en utvärdering av hur förskolan och skolan upplevt och påverkats av samlokaliseringen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.