Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-16

Konceptanalys och strukturell grammatisk korrigering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Capfinder AB söker en eller flera studenter för ett examensarbete behandlandes språklig konceptanalys och grammatisk korrigering.
Syftet med projektet är att hitta metoder om hur en text kan
1. förenklas
2. sammanfattas
3. omskrivas

Metoderna skall i ett senars skede systematiseras och datoriseras, något som kommer att avgränsa studentens syfte/metod/tillvägagångssätt.
Med detta menas att framtagna metoder under projektet skall ha en rimlig chans att på sikt resultera i parameterstyrd, mer eller minde automatiserad mjukvara. Vi arbetar med kraftiga servrar på hårdvarusidan och med stora corpusar; egna och inköpta.

Handledning kommer ske av företagets IT-avdelning och av extern konsult. Capfinder har relativt stor erfarenhet av examensarbetande studenter och de akademiska krav som upprättas av skolorna.

Lämplig akademisk bakgrund är rent lingvistisk eller teknisk med inriktning mot datorlingvistik. Vi ser ett examensprojekt som ett utmärkt sätt att hitta lämpliga medarbetare. Ersättning enligt rådande kutym.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.