Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-07

Exjobb inom 3D-animation: Undersökning av modifierad cloth-simulator för kollisionsdeformationer.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Craft Animations AB har utvecklat en världsledande teknik inom realtidsanimering.
Vi har samarbete med KTH inom kollisionsdeformationer och nyligen påbörjades även ett samarbete med Komplexa System på Chalmers för datorgrafiktillämpningar inom Differentialgeometri. Förkunskaper därinom är emellertid ej relevanta då endast tillämpningarna är av intresse. Teorin tillhandahålles av oss under arbetets gång.

Arbetsuppgifter:
20p: Uppgiften består i att undersöka de praktiskt tillämpbara resultaten från det nya matematikområdet DDG (utan att för den skull behöva lära sig den matematiska teorin i sig). Först skall en enkel, ”traditionell” cloth-simulator modifieras med resultat från DDG. Slutligen skall den modifierade simulatorn implementeras i realtidsfysikmiljö (PhysX) där den slutliga delen av projektet blir att undersöka hur simulatorn kan anpassas för användning inom realtidskollisionsdeformationer.


Önskvärd profil:
- Datavetare/Civilingenjör med passion för datorsimuleringar och visualisering.
- Goda kunskaper i C++.
- Kunskaper i grafikprogrammering.
- Hög arbetsmoral är avgörande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.