Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-30

Etablering i Second Life (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Infonaut är ett konsultföretag inom omvärldsbevakning och framtidsforskning. Verksamheten är inriktad på rådgivning, metodstöd och utbildning.

Infonaut bedriver egen tillämpad forskning och utveckling av metoder för omvärldsbevakning, omvärldsanalys och kommunikation via nya medier.

Infonaut experimenterar bl.a. med bloggar, wiki, Skype, videokonferens, wifi, service robotik.

Infonaut har nyligen anslutit sig till Second Life, en Internet 3D community, och vill nu undersöka vilka möjligheter som finns för företag och organisationer att bedriva verksamhet i Second Life.

Syfte: att inrätta ett representationskontor på Second Life för marknadsförings- och utbildningsändamål.

Mål: Officiell invigning innan sommaren 2007

Det finns två huvudområden att undersöka:

1. Den tekniska etableringen, dvs. att upprätta ett representationskontor
2. En affärsplan för den virtuella verksamheten

Frågor som exjobbet bör behandla:
Var skall Infonaut etablerar sig geografiskt i Second Life?
Varför just där? Vilka metoder och verktyg finns för att göra denna bedömning?

Vilka funktioner bör/måste finnas i ett virtuellt kontor?

Vilka bra exempel finns redan?
Hur kan det se ut? Förslag till en prototyp för Infonaut.

Affärsplan för den virtuella verksamheten:
Affärsidé, marknadsplan, marknadsstrategi, affärssystem, genomförandeplan, lönsamhetskalkyl, riskbedömning

Exjobbet bör helst göras av ett team bestående av t.ex. informationsdesigner, interaktionsdesigner, marknadsekonom, studenter med erfarenhet från Internet communities, VR-världar, on-line spel.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.