Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Arbetsmiljön på vårdcentral

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vårdcentralen Gilleberget i Sundsvall, som tillhör primärvårdens organisation söker en student som vill ta sig an att undersöka arbetsmiljön på vårdcentralen.

Hur påverkar beslutet om telefontillgänglighet ( för allmänheten), hela dagen till vårdcentralerna, distriktssköterskornas arbetsmiljö och hur upplevs kravet på max 3 minuters väntetid?

Det politiska beslutet att vårdcentralerna ska vara tillgängliga på telefon hela dagarna åtföljdes ej av några ekonomiska eller personella förstärkningar. Landstingspolitikerna hänvisar bara till att den ekonomiska ramen ska hållas och till kapiteringsmodellen. Landstinget går också ut med annonser i tidningarna om detta. Följden har blivit ett drastiskt ökande av antalet telefonsamtal. Detta gäller för de flesta vårdcentraler. Detta upplevs som ett allvarligt arbetsmiljöproblem för speciellt distriktssköterskorna (dsk) som måste prioritera att svara i telefonen framför andra uppgifter. Mängden telefonsamtal är så stor att även när hälften av de tjänstgörande bara sitter vid telefonen ser de att det finns en telefonkö. Detta påverkar givetvis bemötandet och omhändertagandet i telefonen och innebär en konstant stressituation. Saken förvärras ytterligare av att alla besökstider till både läkarna och dsk-mottagningarna snabbt tar slut. Det blir då ytterst frustrerande både för patienter och för personalen och dsk får ta emot mycket missnöje från patienterna. Uppgifter för dsk förutom telefonen är mottagningar, hembesök, arbeta på labbet och serva läkarna vid en hel del undersökningar och operationer som görs på vårdcentralerna. De ska dessutom hinna dokumentera allt de gör. Situationen är ohållbar och beslutsfattarna har ingen aning om hur arbetsmiljön ser ut. För övrigt kommer hela tiden nya krav på förebyggande livsstilsarbete och sjukhuset lastar över fler och fler uppgifter på vårdcentralerna för att klara sina köer och sin ekonomi.

Förhållandena bör studeras/undersökas under minst en månad.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.