Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - läckagefri oljetätning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är ett globalt teknologiföretag, som betjänar kunder inom massa- och pappersindustrin, berg- och mineralbearbetningen, energisektorn samt inom ett antal andra specialiserade branscher. 2006 uppgick Metsokoncernens omsättning till cirka 4,2 miljarder euro och koncernen har omkring 25 000 anställda i mer än 50 länder. Metsos aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Inom Metso i Sundsvall arbetar ca 700 personer inom områdena Panelboard, Kemisk massa, Mekanisk massa, Balhantering och Produktion samt Service Center, med reparationsverkstad och reservdelslager och Technology Center, med laboratorium och pilotanläggningar.

Ämne: läckagefri oljetätning

Bakgrund: En radialtätning används idag för att täta lagerhuset på en av Metsos tvättapparater. Tätningsfuktionen är inte helt tillfreds¬ställande, då oljeläckage ibland uppstår. Acceptansen för läckande tätningar minskar i takt med ökat miljöengagemang. Metso behöver en ny tätning, som är garanterat läckagefri under större delen av förväntad livslängd.

Uppgift: Utveckla ny tätning.

Kvalifikationskrav: Högskoleingenjör Maskin alt. Civilingenjör Maskin.

Enhet: Metso Paper, Chemical Pulping Unit, Design.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.