Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Kontraktbaserad resursschemaläggning på OSE

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Plats Linköping


Inom EU-forskningsprogrammet FRESCOR arbetar Enea med att implementera ett avancerat kontraktbaserat system för fördelning av resurser i realtidssystem. Det innebär att applikationer kan förhandla fram ett kontrakt som tillåter en använd¬ning av en resurs, t ex CPU-tid eller nätverks¬band¬bredd, inom vissa definierade ramar. Det är även möjligt att dynamiskt omfördela fria resurser och att göra intelligenta val om vilka applikationer som ska prioriteras för tillfället utifrån vilken upplevd kvalitets¬skillnad som resursbrist skulle orsaka. Exjobbets mål är att implementera en delmängd av detta ramverk på Eneas realtidsoperativsystem OSE.

Vi söker alltså en person med kompetens inom realtidssystem och operativsystem.

Vill du exjobba på ett av Sveriges vassaste konsultföretag?

Skicka din ansökan med personligt brev, CV, betyg och ev. referenser till [email protected]
Eller ring Sofia Raismaa, 013-465 58 72 eller Ingvar Karlsson, 013-465 58 38

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.